Als mantelzorger heb je soms regelmatig een adempauze nodig. Om aandacht te geven aan anderen dan de zieke waarvoor je zorgt of om eens helemaal te ontspannen. Dit is nodig om te voorkomen dat je overbelast raakt. Zo'n adempauze kun je creëren als een ander de zorg voor kortere of langere tijd van je overneemt. Denk aan dagbesteding (zie elders op deze site) of dat er bijvoorbeeld een ander familielid of een vrijwilliger bij je in huis komt. Een dagdeel in de week, zodat je die dag vrijaf hebt of wellicht voor een weekend of voor een paar weken.

Dat kan ook doordat degene voor wie je zorgt tijdelijk wordt opgenomen in een logeerhuis of door deelname aan speciale vakanties van bijvoorbeeld de Zonnebloem of het Rode Kruis. Je weet dan dat de zorg goed geregeld is. Met een gerust hart kun je zelf op pad om bij te tanken.

Dat iemand de zorg van je overneemt, noemen we respijtzorg. Je hebt letterlijk even respijt.

Mezzo, de belangenvereniging van de mantelzorgers, heeft daarom een landelijke respijtwijzer opgezet: www.respijtwijzer.nl. Op deze website tref je 4000 instellingen en verenigingen aan die respijtzorg bieden. Van verzorgingshuizen, logeerhuizen, zorgboerderijen tot vrijwilligersorganisaties. Je kunt ook zelf je eigen aanbod op de site plaatsen of kijken welke instellingen er in je buurt zijn.