‘Ik zou er zo graag eens even tussen uit gaan..’ ’ Zou het lukken om dit jaar nog samen op vakantie te gaan?’ 

Zomaar twee verzuchtingen van mantelzorgers die eens even op adem willen komen. In een andere omgeving weer energie op willen doen. Misschien voor de laatste keer met hun partner genieten van een verzorgde vakantie. Want het is heel belangrijk om jezelf eens te laten verwennen en even niet te hoeven zorgen. En wat nog belangrijker is: je even niet bezorgd te hoeven maken. Ook voor mantelzorgers zijn er mogelijkheden om op vakantie te gaan. Verschillende organisaties bieden vakanties aan waarin er oog is voor de behoef-ten van de mantelzorger. 

Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende part-ner met dementie, of voor een partner met een lichamelijke beperking. De zorg kan over-gedragen worden. www.hetvakantiebureau.nl.