De mantelzorgmakelaar in Bernheze.

Inwoners van Bernheze kunnen met ingang van 1 januari 2008 kosteloos van de diensten van de mantelzorgmakelaar gebruik maken. De mantelzorgmakelaar is thuis in de wereld van instanties en op de hoogte van voorzieningen op het gebied van de zorg. De mantelzorgmakelaar heeft als doel voor elke unieke zorgsituatie de juiste en meest adequate oplossingen te vinden.

Begin 2006 heb ik, Margo van den Berg uit Berlicum, besloten om de post-hbo opleiding tot mantelzorgmakelaar® te gaan volgen. Ik ben werkzaam in het rayon Brabant-Noord dat een tiental gemeenten in Noordoost Brabant omvat. Ik wil als mantelzorgmakelaar bereiken dat mantelzorgers ontlast worden van regeltaken waardoor ze weer grip op hun eigen leven krijgen en mogelijk wat vrije tijd.

Nederland telt circa 2,4 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die voor anderen zorgen en vaak is die zorg langdurig van aard. Meestal betreft het zorg die in het eigen gezin of binnen de eigen familie wordt gegeven. Bijvoorbeeld aan een chronisch zieke partner of aan een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking. Maar het gaat ook om ouders op leeftijd die nog zelfstandig wonen en daarbij hulp nodig hebben. Soortgelijke hulp aan vrienden of buren valt ook onder mantelzorg.

Mantelzorgmakelaar neemt regelwerk over.
Mantelzorgers hebben het vaak al druk genoeg met de praktische dagelijkse zorg. In de praktijk blijft het daar echter niet bij. Mantelzorgers moeten ook aan de slag met zorgverlenende instanties en krijgen te maken met een ingewikkeld stelsel van voorzieningen, waarin het soms moeilijk is om de juiste oplossing te vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Veel mantelzorgers hebben, vaak niet ten onrechte, het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De mantelzorgmakelaar neemt dit regelwerk over, zoals:

  • zoeken naar een goede oplossing in de zorg voor de zieke. 

  • onderhouden van contact met uitkerende instanties.
  • aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ).

  • aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB). 

  • organiseren van hulp op maat (vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassing).

  • informatie op het gebied van wet- en regelgeving.

  • opstellen van bezwaarschriften.

  • bemiddelen met de werkgever over de afstemming werk en zorg.

Werkwijze
Na een eerste gesprek (telefonisch of tijdens een huisbezoek bij u thuis) wordt een analyse opgemaakt en teruggekoppeld aan de mantelzorger. De mantelzorger bepaalt de prioriteiten en de mantelzorgmakelaar gaat voor u aan de slag. Vanzelfsprekend vindt er terugkoppeling plaats tijdens en/of nadat de regeltaken zijn verricht.

Benieuwd wat de mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen?

Neem contact op met:

Margo van den Berg
T 073 - 8505731
M 06 - 48801127
E mvdberg@mantelzorgmakelaars.com

S www.mantelzorgmakelaars.com