De ouders van de schrijfster van dit boek (een orthopedagoge) zijn oud. Ze wonen nog steeds in het oude huis, waar ze zich goed kunnen redden totdat het duidelijk is dat vader ziek is. Hij beseft dat er van alles verandert. En zonder dat de dochter en/of de ouders zich goed hebben kunnen voorbereiden op dat wat komen gaat, belanden ze in een nachtmerrie. Het hele traject van geriater naar huisarts, het regelen van thuiszorg of andere hulp, indicatiestelling door CIZ, de verhuizing van de woning waar ze circa vijftig jaar gewoond hebben, naar een nieuw tehuis komt aan de orde.

De onmogelijkheid om goede hulp te krijgen, de ongelijke verdeling tussen de mantelzorgers, de dreiging dat het echtpaar niet meer bij elkaar kan wonen, het verlies van decorum en zelfbeheersing, tot aan het overlijden van vader (november 2008) worden op indringende manier beschreven. Uit het boek komt duidelijk naar voren dat een mantelzorger, ook al door de emotionele betrokkenheid, overbelast wordt in deze situatie. Het boek eindigt met aanbevelingen voor professionals en voor mantelzorgers en een literatuurlijst.

Auteur: Marianne Asman