Een boek voor mensen die te maken hebben met een psychisch ontregelde dierbare.  Zie uitgebreidere toelichting;