De auteur van dit boek heeft een echtgenoot met niet-aangeboren hersenletsel. Haar man heeft twee herseninfarcten gehad, een grote rechts voor en een kleinere rechts onder. Zij beschrijft de periode van de ziekte en revalidatie van maart 2007 tot december 2009.

In de beginperiode worden de feiten per dag beschreven. Later zitten er tussen de beschreven dagen langere perioden. Ook de verhalen op de beschreven data zijn korter of langer, afhankelijk van het onderwerp. De auteur slaagt er goed in te beschrijven wat er met haar echtgenoot gebeurt, maar geeft ook duidelijk aan welke 'impact' dat op haar en ook op de relatie tussen beide partners heeft.

Naast de typische zaken die een specifieke casus met zich meebrengt, laat het egodocument ook vele aspecten zien waar andere partners van patiënten met nietaangeboren hersenletsel zich aan kunnen optrekken. Het boek wordt besloten met een nawoord en een aantal tips. Een interessant egodocument voor mantelzorgers.

Auteur: Lenny van Konijnenburg-Meijnster