De journaliste en tekstschrijfster, dochter uit een gezin van negen kinderen, beschrijft in dit verhaal haar ervaringen bij het ouder worden van haar ouders; de ziektes en de ongemakken die zich bij het oud worden voordoen bij haar ouders, en het een weg zoeken in de wereld van zorg, indicaties en hulpmiddelen. In dit verhaal komt ook naar voren hoe negen volwassenen, ieder op zijn/haar eigen manier, zorg dragen voor de ouders en de mantelzorg inpassen in het eigen leven.

Auteur: Elly Rijnbeek