De auteur bespreekt vanuit haar eigen mantelzorgpraktijk zeven voor alle mantelzorgers relevante thema's als 'Mijn armen zijn te kort', 'Liefde in tijden van zorg' en 'Leren balanceren'. In het voorwoord beschrijft L. Hoogendijk (Mezzo) dat de overbelasting van mantelzorgers niet ligt aan de één-op-één-zorg, maar aan het gevecht met instanties en professionals.

De basisfilosofie van het boek is de zoektocht naar een goede balans van de zorg voor een ander en de zorg voor jezelf. In het boek komen ook andere mantelzorgers aan het woord, bijvoorbeeld Vincent die voor zijn dementerende moeder zorgt. Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfoto's, voorzien van steunende en helpende gedichten, opmerkingen, dagboeknoties en recepten. In de praktijk met mantelzorgers kwam onder meer naar voren dat men sommige pagina's als te vol, te weinig overzichtelijk en daardoor als chaotisch ervoer. In plaats van de luchtige receptjes had men liever recepten van gemakkelijk te bereiden maaltijden gezien. Al met al: een boek als een warme jas juist voor mantelzorgers. Zeer actueel door zorgtransitie en de maatschappelijke nadruk op de burgerparticipatie.

Auteur: Ineke Ludikhuize