Het zorgboek Mantelzorg is gemaakt voor mensen die thuis voor een ander zorgen: een zieke, gehandicapte of hoogbejaarde naaste. Uitgangspunt is het ondersteunen van deze mantelzorg. Het boek geeft veel praktische informatie: over de persoonlijke verzorging van een ander, hulp bij ADL-verrichtingen, het gebruik van hulpmiddelen, enzovoort. Ook wordt de professionele (medische, verpleegkundige, sociale en maatschappelijke) hulpverlening beschreven, waaronder de (sociale en financiele) regelingen die bij mantelzorg een rol kunnen spelen.

Het zorgboek is via de website van Mezzo te bestellen of via de webshop van stichting september. Kosten bedragen € 19,95

http://stichtingseptember.nl/webshop#!/~/category/id=2709411&of