Uw partner lijdt aan dementie op jonge leeftijd. Dit is een ingrijpende ziekte die veel impact heeft op het dagelijks leven; niet alleen voor degene die lijdt aan dementie, maar zeker ook voor de naaste omgeving en u als partner. Vooral op deze relatief jonge leeftijd heeft de dementie veel gevolgen o.a. vanwege het veranderd toekomstperspectief en de invloed op de relatie.

In de praktijk merken wij geregeld dat er bij partners behoefte bestaat aan uitwisseling van ervaringen met andere partners die in een zelfde situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om uw eigen verhaal en beleving van de dementie kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met uw dementerende partner. Hierbij willen wij U graag ondersteuning bieden in de vorm van een ondersteuningsgroep.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start op donderdag 26 september 2019. Bijeenkomsten staan gepland in een cyclus van 7 bijeenkomsten op de volgende data: 26 sept, 3, 24 en 31 oktober, 14, 28 november en 12 december. Dit is steeds op donderdagmiddag van 13.30 tot 16u  in expertisecentrum Mariaoord, Vliertwijksestraat 369 te Rosmalen.

De groep zal begeleid worden door Marieke Soontiëns, psycholoog op de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie op Mariaoord en Clarinda Hermans, medewerker van diezelfde dagbehandeling. Tijdens de bijeenkomsten is er enerzijds ruimte voor het uitwisselen van ervaringen rondom de dementie; anderzijds zal er informatie en uitleg gegeven worden over de ziekte. Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn o.a.: ‘Wat is dementie? Welke vormen van dementie zijn er?’, ‘Hoe verloopt de ziekte op jonge leeftijd?’, ‘Omgaan met veranderd gedrag bij dementie’, ‘Veranderingen in de relatie door dementie’. Voor deelname aan de groep wordt een eigen bijdrage van 90 euro gevraagd. U krijgt hiervoor na afloop een factuur.

Graag horen wij van u voor 20 september a.s. of u belangstelling hebt voor deelname aan de ondersteuningsgroep. U kunt dit kenbaar maken door onderstaande antwoordstrook ingevuld retour te sturen (adres vindt u onderaan de antwoordstrook) of per email: m.soontiens@vivent.nl

Graag tot ziens op 26 september!

Met vriendelijke groet,

 

Marieke Soontiëns, psycholoog

Clarinda Hermans, medewerker dagbehandeling                           

Dagbehandeling Vivent Mariaoord