Vandaag is het 5 jaar geleden dat we 1e bijeenkomst hadden van de mantelzorggroep. Toen nog een klein groepje en zoekend naar de juiste vorm en inhoud.

Inmiddels hebben we 2 groepen draaiende van circa 8 personen en een avondgroep staat in de steigers. Voor dit laatste is vooral vraag naar door jongeren met een werkende partner. 

Ook een mooi moment om te vertellen dat we voor komend jaar een subsidie van BrabantZorg hebben ontvangen om 2 middagen te organiseren waar getroffenen en betreffende mantelzorgers elkaar ontmoeten.

Voorgaande jaren hebben we dit ook georganiseerd met een eigen bijdrage voor ieder en subsidie van Vrienden Ouderenzorg Oss (dankzij Trees)

Doel van deze middagen is elkaar ontmoeten in andere omgeving, ontspannen, ervaringen delen, contact delen. Dit niet alleen voor de mantelzorgers maar ook voor de lotgenoten.

Er zijn al leuke onderlinge initiatieven uit voort gekomen.

Mocht u hier interesse in hebben of gebruik van wil maken neemt u dan contact op met Trees Mooren via haar mailadres treesmooren@gmail.com of telefonisch 06-42156945.