Een trefpunt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals.