Zorgen voor elkaar, ook wel mantelzorg genoemd, komt steeds meer onder de aandacht. Een toenemende groep burgers is mantelzorger. Voor een partner, een ouder, een ander familielid of voor vrienden. De groep mantelzorgers zal in de toekomst alleen maar groter worden, gezien de nadruk die de overheid legt op participatie en het zelf verzorgen van de zorg.

De bibliotheek biedt een ruime collectie op het gebied van (mantel)zorg: een collectie materialen over allerlei vormen van zorg, geschreven door professionals, instanties, maar ook door mensen die zelf in een situatie van mantelzorg zitten of hebben gezeten. Verhalen die mantelzorgers kunnen inspireren, een steuntje in de rug kunnen geven, of nuttige informatie kunnen verschaffen. Die collectie brengen we met dit advies graag onder de aandacht. Het advies is gemaakt als onderdeel van het project Op verhaal komen: Inspiratie voor mantelzorgers. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo en het VSB Fonds.

Naast thema-adviezen kun je bij de verhalencoaches van de bibliotheek ook een persoonlijk verhaaladvies krijgen. Na een persoonlijk gesprek gaat de verhalencoach op zoek naar verhalen (in boeken, films, muziek) die bij je passen, maar je ook prikkelen en verrassen.

Voor meer informatie kun je terecht in de bibliotheek. Veel verhalenplezier toegewenst! Verhalencoaches Noord Oost Brabantse Bibliotheken, 2016
verhalencoach@nobb.nl