Het doel van de Stichting S@men Beter Thuis is:

het bieden van praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers voor behoud of herwinnen van zelfstandigheid.

Dit wil de stichting bereiken door het ontwikkelen en faciliteren van tips en adviezen voor de zelfredzaamheid thuis, door het aanbieden van  instructiefilmpjes, verwijzing naar goede online informatie en intermediair zijn naar lokale scholingen. 

Kijk op de site http://www.samenbeterthuis.nl voor handige tips en instructievideo's die je kunnen helpen in het (ver)zorgen van en voor je naaste.