Uden, 

MEE Noordoost Brabant biedt mantelzorgers de mogelijkheid mee te doen aan de cursus ‘Zorg de baas’, die eind okotber 2013 start. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan nog. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.

Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, familielid, vriend of buur dan bent u 'mantelzorger'. Zoals de meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, zwaarder naarmate de tijd verstrijkt. In deze cursus krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke situaties om te gaan. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, eens per twee weken, op donderdag van 09.30 tot 11.30 uur in Uden.

Meer informatie staat op www.mee-nob.nl. Ook aanmelden voor de cursus ‘Zorg de baas’ is via deze website mogelijk. Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of e-mail i.jacobs@mee-nob.nl.