Mantelzorgers inzicht bieden in hun rol en hen vaardigheden aanleren om beter om te kunnen gaan met lastige situaties.

Gratis zelfhulpmodule met meerdere onderwerpen: 

http://www.ggzoostbrabant.nl/clienten/online-zelfhulp#betrokken-bij-de-omgeving