Lucian en Ingeborg van Heumen zijn de initiatiefnemers van een nieuw zorg- woon/werkconcept. Wij zijn de ouders van een lieve bijzondere dochter Eline, een jonge vrouw van 19 jaar met onder andere het Angelman syndroom. Onze dochter is ernstig meervoudig gehandicapt, kan niet praten en is volledig verzorgingsbehoeftig. Vanwege haar handicap  hebben wij jarenlang ervaring met 24-uurs woonvoorzieningen, logeerhuizen en dagbestedingcentra binnen grote zorginstellingen. Zodoende weten wij heel goed welke zorg wij voor haar en andere ernstig meervoudig  beperkte mensen wensen.

SlowCare biedt zorg, wonen en werken aan 8 mensen vanaf ongeveer 18 jaar, met een (ernstig) meervoudige beperking in een kleinschalig en duurzame woonvoorziening in een helende omgeving. Naast een verstandelijke handicap hebben zij ook motorisch en zintuiglijke beperkingen. Zij hebben zeer intensieve zorg en aandacht nodig die vanuit liefde gegeven wordt. De samenstelling van de groep is verticaal, dat wil zeggen dat er naast rolstoelgebonden mensen er ook mobiele mensen met een beperking wonen. Daarnaast biedt SlowCare dagbesteding voor andere mensen (totaal 16) met of zonder beperking, om de integratie te bevorderen.

Lees meer over dit initiatief
- Pagina 1
- Pagina 2

en/of ga naar de website Slowcare.nl>>