Mijn naam is Lea Prins - de Wit en onder de naam DeWitCare zet ik mijn ervaring sinds 2012 in als Zelfstandig Zorg Professional in de regio Noordoost Brabant. Ik bied begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging aan verschillende doelgroepen zowel kinderen als volwassenen. Speciale affiniteit gaat uit naar mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek.

Meer informatie kunt u vinden op www.dewitcare.com