Stavast is een landelijke organisatie voor kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis zoals adhd, autisme of een verstandelijke beperking.

Stavast wil deze mensen helpen om onafhankelijk en zelfredzaam te worden en hen handvatten aanreiken zodat ze hun talenten optimaal kunnen benutten.
Wij willen iedere vorm van ondersteuning kunnen bieden die nodig is om jezelf te kunnen ontdekken, te ontwikkelen en te kunnen participeren in de samenleving.
Vandaar dat wij begeleiding bieden binnen alle facetten van het leven: wonen, werk, onderwijs en vrije tijd. We werken vraaggericht en kijken altijd samen welke begeleiding past bij de hulpvraag. Dit is bijvoorbeeld:
  • weekendbegeleiding
  • thuisbegeleiding
  • vakantiebegeleiding
  • werkbegeleiding
  • levensloopbegeleiding
  • onderwijsbegeleiding
  • begeleid zelfstandig wonen

De ondersteuning kan qua omvang variëren van een paar uur ambulante begeleiding per jaar tot intensieve begeleiding in wonen en werken.

Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en zich bij ons veilig en op zijn gemak voelt. Dit gebeurt vanuit een goede relatie, voorspelbaarheid, structuur en positiviteit. Hierdoor krijgt iedereen een kans zichzelf te zijn en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

voor meer informatie ga naar: www.stavast.nu