Vivaan is een professionele organisatie die zich sterk maakt voor een maatschappij waaraan iedereen kan meedoen. Participeren dus. Thuis, op school, in de buurt of op de arbeidsmarkt. We doen dit op een actieve en ondernemende manier. Vivaan werkt dicht bij de mensen, alleen en in samenwerking met anderen. Meestal in opdracht van lokale overheden of provincie. Bij Vivaan werken 120 beroepskrachten en zo’n 450 vrijwilligers. Ze zijn actief in de gemeenten OssVeghelUdenBernhezeMaasdonk en Boekel.

www.vivaan.nl