RIGOM is al sinds 1972 actief in welzijn. Het welzijn van mensen staat centraal en dat geldt in het bijzonder voor het welzijn van de ouder wordende mens. Met een team van professionals en zo'n 1500 vrijwilligers wil RIGOM een passend welzijnsaanbod voor ouderen vanaf 55 jaar tot stand te brengen.

Regie voeren over uw eigen leven valt niet altijd mee. De grote hoeveelheid informatie en een wir war aan regels komt soms op ouderen af. RIGOM wil helderheid scheppen door ouderen en mantelzorgers van de juiste informatie en het juiste advies te voorzien.

Wanneer het ouder worden ongemakken met zich mee brengt kunt u een beroep doen op de praktische diensten van RIGOM. De helpende hand die soms juist zo hard nodig is.

Actief blijven en meedoen zijn belangrijke zaken zeker bij het ouder worden. Door een uitgebreid aanbod van cursussen en activiteiten wil RIGOM ouderen stimuleren om mee te blijven doen, ieder op zijn eigen niveau.

RIGOM is actief in Lith, Landerd, Oss, Maasdonk, Grave en Bernheze (met uitzondering van de kernen Loosbroek en Heeswijk-Dinther)

Ga naar Rigom