MEE is er voor mensen met een beperking en hun familie/verzorgers, maar óók voor professionals.

Onze missie is mensen met een beperking en/of een chronische ziekte als volwaardig burger deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij. Het is belangrijk dat zij in staat gesteld worden om afgewogen keuzes te maken in hun eigen leven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid is een belangrijk doel. MEE ondersteunt cliënten bij het vinden van mogelijkheden om hun leven zo vorm te geven dat zij kunnen participeren in de maatschappij.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, bent u geïnteresseerd in wat MEE voor u als professional kan betekenen of wilt u dat wij voorlichting geven aan uw cliënten, burgers of medewerkers?
Als u contact met ons opneemt, bekijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Ga naar MEE Noordoost Brabant.