Stichting Saga is een leerwerkplek voor mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken. Stichting Saga stelt zich ten doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op de participatieladder en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben wanneer betaald werken nog niet haalbaar is. Stichting Saga biedt verschillende trajecten met als doel mensen in beweging te krijgen en in beeld brengen van arbeidscompetenties. Tevens bieden we ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding.

Onze missie:
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wil meedoen en zich kan ontwikkelen mits er een veilige en uitdagende leeromgeving is. Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig en biedt mogelijkheden om te ontdekken, persoonlijk te groeien en arbeidscompetenties te behouden en te ontwikkelen.

Voor wie:
Voor iedereen die op dit moment extra ondersteuning naar een dag invulling en/of (betaald) werken nodig heeft. Mensen die (nog) niet op eigen kracht in staat zijn om de dagen te structureren, een zinvolle invulling aan de dagen te geven, sociale contacten aan te gaan en (betaald) te werken. Kortom iedereen die op dit moment hulp en begeleiding nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving.

Bekijk hieronder de flyers: